Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp Input shaping

# Chi tiết
Tên đề tài Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp Input shaping
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2019
Điểm số 91
Thời gian bắt đầu / kết thúc 06-2019 / 09-2019
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình
Thành viên Trần Vĩnh Phúc
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2013

Thành viên: Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu và thiết kế máy in 3D

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu khai thác thiết bị khảo nghiệm công suất động cơ MP 100S

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 421

Số truy cập trong tháng: 18554

Tổng số truy cập: 160988

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn