Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2020 / 07-2020
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu triển khai
Thành viên Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch và thiết bị sấy cây Lác ở tỉnh Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Tỉnh

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Văn Dư, Mai Đăng Tuấn, Nguyễn Hữu Long, Trần Công Hải, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 211

Số truy cập trong tháng: 18344

Tổng số truy cập: 160778

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn