Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2020 / 07-2020
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Loại hình Nghiên cứu triển khai
Thành viên Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thực trạng nghiện game online của học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng phó với những khó khăn tâm lý của sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Thiết kế và chế tạo thiết bị bay không người lái có hình dạng Quadrotor

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2799

Số truy cập trong tháng: 41178

Tổng số truy cập: 364350

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn