Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý đại cương A2

# Chi tiết
Tên đề tài Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý đại cương A2
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2016
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 05-2016 / 08-2016
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu cơ bản, Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà vườn thông minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2017

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 185

Số truy cập trong tháng: 440

Tổng số truy cập: 70665

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn