Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý đại cương A2

# Chi tiết
Tên đề tài Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý đại cương A2
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2016
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 05-2016 / 08-2016
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu cơ bản, Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến thời gian tồn trữ, chất lượng và hoạt tính chống oxy hóa của trái đậu bắp sau thu hoạch

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2022

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Sinh Viên Ôn Tiểu Phương, Sinh Viên Cao Tấn Pul)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 362

Số truy cập trong tháng: 83290

Tổng số truy cập: 430067

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn