Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

# Chi tiết
Tên đề tài Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 06-2014
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2014 / 03-2014
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua dẻo bổ sung khoai lang tím Bình Tân

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

KIểm soát dao động của chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 344

Số truy cập trong tháng: 25870

Tổng số truy cập: 241331

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn