Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

# Chi tiết
Tên đề tài Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 06-2014
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2014 / 03-2014
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở tỉnh Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu , thiết kế và chế tạo bộ thiết bị hỗ trợ lực chân cho người bị liệt, thoái hóa khớp chân

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Nguyễn Tấn Nó, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Khắc Duy (SV), Huỳnh Phúc Linh (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nguyễn Ngọc Tuấn (SV))

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nhân rộng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 477

Số truy cập trong tháng: 11816

Tổng số truy cập: 92503

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn