Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

# Chi tiết
Tên đề tài Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 06-2014
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2014 / 03-2014
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu xây dựng qui hoạch phát triển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đến năm 2020

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng dịch vụ máy ảo - giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính trên nền điện toán đám mây

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Thị Hạnh Hiền, Trần Phan An Trường, Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Biên soạn giáo trình học phần Lập trình căn bản (Hệ CĐSPKT)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2014

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 325

Số truy cập trong tháng: 83253

Tổng số truy cập: 430030

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn