Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2014
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 11-2013 / 06-2014
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành CTXH ở các Trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

KIểm soát dao động của chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Thiết kế và chế tạo mô hình thí nghiệm cơ khí nén nhân tạo

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2022

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 129

Số truy cập trong tháng: 10400

Tổng số truy cập: 314675

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn