Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2014
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 11-2013 / 06-2014
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ trái chôm chôm

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Lâm Hòa Hưng, Huỳnh Thị Phương Thảo, Quách Thị Thanh Tâm, Nguyễn Trí Yến Chi, Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Thiết kế, thi công công Robot di chuyển và giám sát không gian qua Internet

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 225

Số truy cập trong tháng: 18358

Tổng số truy cập: 160792

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn