Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thái độ của sinh viên ngành công tác xã hội trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đối với vai trò của nhân viên xã hội trường học

# Chi tiết
Tên đề tài Thái độ của sinh viên ngành công tác xã hội trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đối với vai trò của nhân viên xã hội trường học
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 04-2020 / 10-2020
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Loại hình
Thành viên Nguyễn Thị Hồng
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Lê Dương Hoài Vủ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Mô phỏng và điều khiển mô hình cánh tay Robot

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 449

Số truy cập trong tháng: 18582

Tổng số truy cập: 161016

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn