Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2019
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2020 / 06-2020
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Đức Hải
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu xây dựng qui hoạch phát triển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đến năm 2020

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu và chế tạo mô hình nghịch lưu CASCADE 5 bậc

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duy Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố, Nguyễn Thị Bích Phượng - ĐH Đồng Tháp)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Bùi Quang Huy, Nguyễn Văn Bền, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Thái Sơn

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 463

Số truy cập trong tháng: 18596

Tổng số truy cập: 161030

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn