Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2019
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2020 / 06-2020
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Đức Hải
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Thanh lọc các dòng lúa thơm mang gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) dựa vào dấu phân tử

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở tỉnh Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 522

Số truy cập trong tháng: 239552

Tổng số truy cập: 820510

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn