Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa CNTT
Thời gian nghiệm thu 03-2022
Điểm số 90
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 02-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình
Thành viên Trần Hồ Đạt, Lê Hoàng An, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Nguyễn Chí Trung - Sinh Viên K42 CNTT, Võ Trí Trung - Sinh Viên K42 CNTT)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thanh lọc các dòng lúa thơm mang gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) dựa vào dấu phân tử

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 362

Số truy cập trong tháng: 25227

Tổng số truy cập: 167661

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn