Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa CNTT
Thời gian nghiệm thu 03-2022
Điểm số 90
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 02-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình
Thành viên Trần Hồ Đạt, Lê Hoàng An, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Nguyễn Chí Trung - Sinh Viên K42 CNTT, Võ Trí Trung - Sinh Viên K42 CNTT)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thiết kế, thi công công Robot di chuyển và giám sát không gian qua Internet

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng dịch vụ máy ảo - giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính trên nền điện toán đám mây

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Thị Hạnh Hiền, Trần Phan An Trường, Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 306

Số truy cập trong tháng: 83234

Tổng số truy cập: 430011

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn