Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Mô phỏng và điều khiển mô hình cánh tay Robot

# Chi tiết
Tên đề tài Mô phỏng và điều khiển mô hình cánh tay Robot
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2019
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2019 / 09-2019
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Nghiên cứu hiệu quả chiết xuất anthocyanins từ rau dền đỏ và bắp cải tím bằng sóng siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua dẻo bổ sung khoai lang tím Bình Tân

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 282

Số truy cập trong tháng: 83210

Tổng số truy cập: 429987

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn