Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 03-2019
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 06-2018 / 03-2019
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Ngọc Phương Trang, Phan Anh Cang
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2013

Thành viên: Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Lê Hoàng An, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Nguyễn Chí Trung - Sinh Viên K42 CNTT, Võ Trí Trung - Sinh Viên K42 CNTT)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duy Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố, Nguyễn Thị Bích Phượng - ĐH Đồng Tháp)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch và thiết bị sấy cây Lác ở tỉnh Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Tỉnh

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Văn Dư, Mai Đăng Tuấn, Nguyễn Hữu Long, Trần Công Hải, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Ban giám hiệu

Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 139

Số truy cập trong tháng: 83067

Tổng số truy cập: 429844

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn