Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 03-2019
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 06-2018 / 03-2019
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Ngọc Phương Trang, Phan Anh Cang
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Bùi Quang Huy, Nguyễn Văn Bền, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Thái Sơn

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 866

Số truy cập trong tháng: 11169

Tổng số truy cập: 200852

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn