Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus

# Chi tiết
Tên đề tài Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 10-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2020 / 10-2020
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Lê Dương Hoài Vủ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Robot đa năng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 345

Số truy cập trong tháng: 83273

Tổng số truy cập: 430050

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn