Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus

# Chi tiết
Tên đề tài Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 10-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2020 / 10-2020
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở tỉnh Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 27

Số truy cập trong tháng: 11377

Tổng số truy cập: 201060

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn