Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 08-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 08-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Nguyễn Ngọc Phương Trang, Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Robot đa năng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Biên soạn giáo trình Trí tuệ nhân tạo và Hệ chuyên gia (Hệ CĐSPKT)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2014

Thành viên: Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

KIểm soát dao động của chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà vườn thông minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 92

Số truy cập trong tháng: 347

Tổng số truy cập: 70572

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn