Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 08-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 08-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2013

Thành viên: Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Hứng thú học tâp của sinh viên khoa Tâm lý- Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 503

Số truy cập trong tháng: 10806

Tổng số truy cập: 200489

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn