Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2017 / 01-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghiên cứu khai thác thiết bị khảo nghiệm công suất động cơ MP 100S

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 266

Số truy cập trong tháng: 83194

Tổng số truy cập: 429971

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn