Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2017 / 01-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu hoạt động ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Ứng dụng dấu phân tử để khảo sát quần thể lai hồi giao lúa thơm kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2016

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 447

Số truy cập trong tháng: 11786

Tổng số truy cập: 92473

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn