Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2017 / 01-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành CTXH ở các Trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 551

Số truy cập trong tháng: 10854

Tổng số truy cập: 200537

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn