Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2017
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2017 / 09-2017
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Mai Nhật Thiên
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu hiệu quả chiết xuất anthocyanins từ rau dền đỏ và bắp cải tím bằng sóng siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Ứng phó với những khó khăn tâm lý của sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2824

Số truy cập trong tháng: 41203

Tổng số truy cập: 364375

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn