Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2017
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2017 / 09-2017
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Mai Nhật Thiên
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở tỉnh Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 239

Số truy cập trong tháng: 18372

Tổng số truy cập: 160806

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn