Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2017
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2017 / 09-2017
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2013

Thành viên: Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu hoạt động ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu hiệu quả chiết xuất anthocyanins từ rau dền đỏ và bắp cải tím bằng sóng siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2020

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 487

Số truy cập trong tháng: 11826

Tổng số truy cập: 92513

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn