Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2017
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2017 / 09-2017
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý đại cương A2

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu khai thác thiết bị khảo nghiệm công suất động cơ MP 100S

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu cải tiến xe lăn điện leo cầu thang đa năng cho người khuyết tật

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 629

Số truy cập trong tháng: 10932

Tổng số truy cập: 200615

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn