Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

# Chi tiết
Tên đề tài Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 02-2017
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2016 / 02-2017
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Giải pháp giảm thiểu tình trạng bỏ học của sinh viên trường ĐH SPKT Vĩnh Long (2021.CTSV.15)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Nguyễn Thành Nhân, Hồ Minh Trung, Phạm Huy Tư, Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thanh Hoàng, Thạch Thị Sô Chét, Trần Văn Diễn

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt

Cấp đề tài: Cấp Nhà nước

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thiết kế và chế tạo thiết bị bay không người lái có hình dạng Quadrotor

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 214

Số truy cập trong tháng: 83142

Tổng số truy cập: 429919

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn