Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

# Chi tiết
Tên đề tài Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 02-2017
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2016 / 02-2017
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo dựa trên mối liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Nhu Liễu, Phạm Huy Tư, Trần Hữu Thi, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân, Phạm Huy Tư, Nguyễn Thanh Toàn, Thái Văn Thành

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu hiệu quả chiết xuất anthocyanins từ rau dền đỏ và bắp cải tím bằng sóng siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2020

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 57

Số truy cập trong tháng: 42237

Tổng số truy cập: 1306583

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn