Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

# Chi tiết
Tên đề tài Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 02-2017
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2016 / 02-2017
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng dịch vụ máy ảo - giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính trên nền điện toán đám mây

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Thị Hạnh Hiền, Trần Phan An Trường, Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2013

Thành viên: Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 931

Số truy cập trong tháng: 11234

Tổng số truy cập: 200917

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn