Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT

# Chi tiết
Tên đề tài Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT
Cấp đề tài Cấp Bộ
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2015 / 12-2015
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng dụng x – quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh trên hệ sinh dục của chó, mèo cái tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của thế hệ Z trên các trang thương mại điện tử tại Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Kim Anh , Nguyễn Nhã Uyên )

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 940

Số truy cập trong tháng: 11243

Tổng số truy cập: 200926

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn