Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT

# Chi tiết
Tên đề tài Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT
Cấp đề tài Cấp Bộ
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2015 / 12-2015
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các đề tài liên quan

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔ HÌNH CHIẾT RÓT VÀ ĐÓNG NẮP CHAI TỰ ĐỘNG

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Định dạng thẻ nhớ MMC Siemens và sửa chữa mô hình S7-300

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Châu Trung Tín, Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan, Bùi Thanh Hiếu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 232

Số truy cập trong tháng: 83160

Tổng số truy cập: 429937

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn