Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu và chế tạo mô hình nghịch lưu CASCADE 5 bậc

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu và chế tạo mô hình nghịch lưu CASCADE 5 bậc
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2016
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2016 / 04-2016
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Mai Nhật Thiên
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu và thiết kế máy in 3D

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Lê Dương Hoài Vủ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Bùi Quang Huy, Nguyễn Văn Bền, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Thái Sơn

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 339

Số truy cập trong tháng: 18472

Tổng số truy cập: 160906

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn