Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng hệ thống trực tuyến quản lý cơ sở vật chất các phòng học lý thuyết của trường Đại học SPKT Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng hệ thống trực tuyến quản lý cơ sở vật chất các phòng học lý thuyết của trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 04-2016
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2016 / 04-2016
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Thị Hoàng Yến
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Nguyễn Ngọc Phương Trang, Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu hoạt động ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 636

Số truy cập trong tháng: 10939

Tổng số truy cập: 200622

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn