Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu khai thác thiết bị khảo nghiệm công suất động cơ MP 100S

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu khai thác thiết bị khảo nghiệm công suất động cơ MP 100S
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 04-2016
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2016 / 04-2016
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Lương Văn Vạn
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nhân rộng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Xây dựng phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 446

Số truy cập trong tháng: 10749

Tổng số truy cập: 200432

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn