Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế công cụ lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề bằng ứng dụng Google Drive

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế công cụ lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề bằng ứng dụng Google Drive
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 12-2015
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2015 / 04-2015
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Hứng thú học tâp của sinh viên khoa Tâm lý- Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của hợp chất flavonoid và bước đầu chế tạo viên năng từ cao chiết hoa đậu biếc (Clitoria ternatea)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 852

Số truy cập trong tháng: 11155

Tổng số truy cập: 200838

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn