Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế công cụ lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề bằng ứng dụng Google Drive

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế công cụ lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề bằng ứng dụng Google Drive
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 12-2015
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2015 / 04-2015
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Minh Trung
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu, khai thác máy CMM BENCHMARK 5.4.4 vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Hữu Danh, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ứng phó với những khó khăn tâm lý của sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 126

Số truy cập trong tháng: 83054

Tổng số truy cập: 429831

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn