Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 12-2015
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2015 / 04-2015
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Đặng Thành Tựu
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thực trạng nghiện game online của học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nhân rộng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 171

Số truy cập trong tháng: 18304

Tổng số truy cập: 160738

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn