Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Cơ bản
Thời gian nghiệm thu 07-2022
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 07-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Hoài Ngọc Nhân, Phạm Huy Tư, Nguyễn Thanh Toàn, Thái Văn Thành
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ trái chôm chôm

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Lâm Hòa Hưng, Huỳnh Thị Phương Thảo, Quách Thị Thanh Tâm, Nguyễn Trí Yến Chi, Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Trần Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 86

Số truy cập trong tháng: 42266

Tổng số truy cập: 1306612

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn