Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)

# Chi tiết
Tên đề tài Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Cơ bản
Thời gian nghiệm thu 07-2022
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 07-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Hoài Ngọc Nhân, Phạm Huy Tư, Nguyễn Thanh Toàn, Thái Văn Thành
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Bùi Quang Huy, Nguyễn Văn Bền, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Thái Sơn

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nhân rộng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Ứng dụng x – quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh trên hệ sinh dục của chó, mèo cái tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2852

Số truy cập trong tháng: 41231

Tổng số truy cập: 364403

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn