Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu triển khai phần mềm EMS hỗ trợ quy trình xét tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu triển khai phần mềm EMS hỗ trợ quy trình xét tốt nghiệp cho sinh viên chính quy
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Phòng Đào tạo
Thời gian nghiệm thu 07-2022
Điểm số 86
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 02-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Đức Hải
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu và thiết kế máy in 3D

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Ứng dụng dấu phân tử để khảo sát quần thể lai hồi giao lúa thơm kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2016

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu, khai thác máy CMM BENCHMARK 5.4.4 vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Hữu Danh, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2863

Số truy cập trong tháng: 41242

Tổng số truy cập: 364414

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn