Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu thành phần hóa học và xây dựng quy trình định lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong cây đậu biếc (Clitoria ternatean)

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và xây dựng quy trình định lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong cây đậu biếc (Clitoria ternatean)
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 09-2022
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 02-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Định dạng thẻ nhớ MMC Siemens và sửa chữa mô hình S7-300

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Châu Trung Tín, Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan, Bùi Thanh Hiếu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2013

Thành viên: Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Nghiên cứu quy trình chế biến tàu hủ bổ sung rau củ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2773

Số truy cập trong tháng: 41152

Tổng số truy cập: 364324

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn