Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu chế tạo viên nang từ cao chiếc hoa đậu biếc và khảo sát khả năng kháng oxy hóa của dược liệu

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo viên nang từ cao chiếc hoa đậu biếc và khảo sát khả năng kháng oxy hóa của dược liệu
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 12-2022
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 03-2021 / 03-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trương Văn Xạ
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ trái chôm chôm

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Lâm Hòa Hưng, Huỳnh Thị Phương Thảo, Quách Thị Thanh Tâm, Nguyễn Trí Yến Chi, Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành CTXH ở các Trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2866

Số truy cập trong tháng: 41245

Tổng số truy cập: 364417

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn