Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế và chế tạo hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế và chế tạo hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Cấp đề tài Cấp Bộ
Đơn vị chủ trì Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 05-2022
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2021 / 03-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Lê Hoàng Anh, Dương Tấn Đạt, Nguyễn Tấn Nó, Lê Hữu Toàn, Phan Anh Cang, Trần Bá Luân, Trần Quốc Thịnh, Trần Phan An Trường, Nguyễn Ngọc Tuấn
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thực trạng nghiện game online của học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2955

Số truy cập trong tháng: 41334

Tổng số truy cập: 364506

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn