Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên soạn giáo trình Mạng máy tính

# Chi tiết
Tên đề tài Biên soạn giáo trình Mạng máy tính
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa CNTT
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 04-2014 / 02-2015
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Trần Thái Bảo
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG RƯỢU LÁ ỔI SẢ TỎI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÒNG BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ NÒI LAI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Lê Dương Hoài Vủ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu khai thác thiết bị khảo nghiệm công suất động cơ MP 100S

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 326

Số truy cập trong tháng: 25852

Tổng số truy cập: 241313

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn