Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của thế hệ Z trên các trang thương mại điện tử tại Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của thế hệ Z trên các trang thương mại điện tử tại Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Kinh tế Luật
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 05-2022 / 10-2022
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Cao Thanh Phong (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Kim Anh , Nguyễn Nhã Uyên )
Đơn vị Khoa Kinh tế - Luật
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu hiệu quả chiết xuất anthocyanins từ rau dền đỏ và bắp cải tím bằng sóng siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2020

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Hứng thú học tâp của sinh viên khoa Tâm lý- Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 345

Số truy cập trong tháng: 25871

Tổng số truy cập: 241332

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn