Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI

# Chi tiết
Tên đề tài SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Thời gian nghiệm thu 02-2021
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2020 / 02-2021
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Quách Thị Thanh Tâm
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú ĐÃ NGHIỆM THU

Các đề tài liên quan

Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân, Phạm Huy Tư, Nguyễn Thanh Toàn, Thái Văn Thành

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xây dựng hệ thống thông minh có khả năng phát hiện người đột nhập

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2013

Thành viên: Trần Hoài Hạnh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Biên soạn giáo trình học phần Lập trình căn bản (Hệ CĐSPKT)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2014

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu hiệu quả chiết xuất anthocyanins từ rau dền đỏ và bắp cải tím bằng sóng siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 401

Số truy cập trong tháng: 239431

Tổng số truy cập: 820389

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn