Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI

# Chi tiết
Tên đề tài SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Thời gian nghiệm thu 02-2021
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2020 / 02-2021
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Quách Thị Thanh Tâm
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú ĐÃ NGHIỆM THU

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nhà vườn thông minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG RƯỢU LÁ ỔI SẢ TỎI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÒNG BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ NÒI LAI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 917

Số truy cập trong tháng: 11220

Tổng số truy cập: 200903

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn