Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Công nghệ thông tin
Thời gian nghiệm thu 02-2022
Điểm số 90
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 02-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Trần Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú QĐ Công nhận số 14/QĐ-ĐHSPKTVL-NCKH ngày 8/3/2022

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu công nghệ, thiết bị sản xuất rau quả công nghệ cao theo hướng tự động hóa và tương thích điều kiện trồng tại Tây Nam Bộ

Cấp đề tài: Cấp Nhà nước

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hoàng Anh, Lương Văn Vạn, Đặng Thành Tựu (Thành viên ngoài trường/khác: Dương Văn Tài , Trần Văn Tưởng, Hoàng Sơn (Trường ĐH Lâm Nghiệp))

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Lê Hoàng An, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Nguyễn Chí Trung - Sinh Viên K42 CNTT, Võ Trí Trung - Sinh Viên K42 CNTT)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 325

Số truy cập trong tháng: 25851

Tổng số truy cập: 241312

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn