Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Công nghệ thông tin
Thời gian nghiệm thu 02-2022
Điểm số 90
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 02-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Trần Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú QĐ Công nhận số 14/QĐ-ĐHSPKTVL-NCKH ngày 8/3/2022

Các đề tài liên quan

Thực trạng và biện pháp quản lý sinh viên của Phòng Công tác HSSV tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Huỳnh Thị Thùy Linh

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Ảnh hưởng của vi khuẩn lactic và Bacillus lên sự phát triển của nấm Colletotrichum sp. trên trái ớt sau thu hoạch

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Kim Anh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Thực trạng nghiện game online của học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 65

Số truy cập trong tháng: 42245

Tổng số truy cập: 1306591

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn