Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng dịch vụ máy ảo - giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính trên nền điện toán đám mây

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng dịch vụ máy ảo - giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính trên nền điện toán đám mây
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Công nghệ thông tin
Thời gian nghiệm thu 03-2022
Điểm số 95
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2021 / 02-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Thị Hạnh Hiền, Trần Phan An Trường, Trần Hồ Đạt
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thiết kế và chế tạo mô hình thí nghiệm cơ khí nén nhân tạo

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2022

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Chế tạo mô hình thiết bị sấy nông sản kiểu mẻ sử dụng năng lượng mặt trời.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thanh Sơn, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2849

Số truy cập trong tháng: 41228

Tổng số truy cập: 364400

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn