Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật gây bệnh trên cây trồng và động vật thủy sản của một số loài thực vật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (2021.CB.46)

# Chi tiết
Tên đề tài Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật gây bệnh trên cây trồng và động vật thủy sản của một số loài thực vật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (2021.CB.46)
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 10-2021 / 10-2022
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua dẻo bổ sung khoai lang tím Bình Tân

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu, khai thác máy CMM BENCHMARK 5.4.4 vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Hữu Danh, Nguyễn Hoàng Thiện

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành CTXH ở các Trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2839

Số truy cập trong tháng: 41218

Tổng số truy cập: 364390

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn