Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật gây bệnh trên cây trồng và động vật thủy sản của một số loài thực vật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (2021.CB.46)

# Chi tiết
Tên đề tài Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật gây bệnh trên cây trồng và động vật thủy sản của một số loài thực vật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (2021.CB.46)
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 10-2021 / 10-2022
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo dựa trên mối liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Nhu Liễu, Phạm Huy Tư, Trần Hữu Thi, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Nghiên cứu cải tiến xe lăn điện leo cầu thang đa năng cho người khuyết tật

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu

Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duy Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố, Nguyễn Thị Bích Phượng - ĐH Đồng Tháp)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 286

Số truy cập trong tháng: 18419

Tổng số truy cập: 160853

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn