Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu, khai thác máy CMM BENCHMARK 5.4.4 vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu, khai thác máy CMM BENCHMARK 5.4.4 vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Cơ khí
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 05-2015 / 11-2015
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Hữu Danh, Nguyễn Hoàng Thiện
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Trần Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 212

Số truy cập trong tháng: 83140

Tổng số truy cập: 429917

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn