Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu, khai thác máy CMM BENCHMARK 5.4.4 vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu, khai thác máy CMM BENCHMARK 5.4.4 vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Cơ khí
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 05-2015 / 11-2015
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Hữu Danh, Nguyễn Hoàng Thiện
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Điều khiển thiết bị qua Internet

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu hoạt động ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Nghiên cứu cải tiến xe lăn điện leo cầu thang đa năng cho người khuyết tật

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thực trạng nghiện game online của học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 930

Số truy cập trong tháng: 11233

Tổng số truy cập: 200916

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn