Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook

# Chi tiết
Tên đề tài Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 03-2019
Điểm số 91.66
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 06-2018
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Kim Anh
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Lê Hoàng An, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Nguyễn Chí Trung - Sinh Viên K42 CNTT, Võ Trí Trung - Sinh Viên K42 CNTT)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh và cá rô phi kết hợp với rau ăn lá ở quy mô hộ gia đình

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2021

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu hoạt động ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 295

Số truy cập trong tháng: 83223

Tổng số truy cập: 430000

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn