Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook

# Chi tiết
Tên đề tài Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 03-2019
Điểm số 91.66
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 06-2018
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Kim Anh
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành CTXH ở các Trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1030

Số truy cập trong tháng: 11333

Tổng số truy cập: 201016

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn