Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường ĐH.SPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 03-2019
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 08-2018 / 03-2019
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Văn Hiếu
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Biên soạn giáo trình Mạng máy tính

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nhân rộng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2937

Số truy cập trong tháng: 41316

Tổng số truy cập: 364488

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn