Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường ĐH.SPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 03-2019
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 08-2018 / 03-2019
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Văn Hiếu
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 442

Số truy cập trong tháng: 18575

Tổng số truy cập: 161009

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn