Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên soạn giáo trình học phần Lập trình căn bản (Hệ CĐSPKT)

# Chi tiết
Tên đề tài Biên soạn giáo trình học phần Lập trình căn bản (Hệ CĐSPKT)
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường ĐH.SPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 12-2014
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 11-2013 / 12-2014
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Văn Hiếu
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duy Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố, Nguyễn Thị Bích Phượng - ĐH Đồng Tháp)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 41

Số truy cập trong tháng: 11391

Tổng số truy cập: 201074

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn