Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa Kinh tế - Luật
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 07-2021 / 12-2021
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư
Đơn vị Khoa Kinh tế - Luật
Ghi chú

Các đề tài liên quan

KIểm soát dao động của chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu tuyển chọn giống và tối ưu môi trƣờng nuôi trồng nấm bào ngư (Pleurotus spp.) tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Nghiên cứu hoạt động ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 868

Số truy cập trong tháng: 11171

Tổng số truy cập: 200854

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn