Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lương công tac tuyển sinh và nhập học của trường ĐH SPKT Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2025

# Chi tiết
Tên đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lương công tac tuyển sinh và nhập học của trường ĐH SPKT Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2025
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 10-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 12-2018 / 10-2020
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành CTXH ở các Trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Trần Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Ứng dụng x – quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh trên hệ sinh dục của chó, mèo cái tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu xây dựng qui hoạch phát triển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đến năm 2020

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 82

Số truy cập trong tháng: 22146

Tổng số truy cập: 164580

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn