Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lương công tac tuyển sinh và nhập học của trường ĐH SPKT Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2025

# Chi tiết
Tên đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lương công tac tuyển sinh và nhập học của trường ĐH SPKT Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2025
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 10-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 12-2018 / 10-2020
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Hồ Minh Trung
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Biên soạn giáo trình Trí tuệ nhân tạo và Hệ chuyên gia (Hệ CĐSPKT)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 11-2014

Thành viên: Lê Hoàng An

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Kim Anh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 348

Số truy cập trong tháng: 83276

Tổng số truy cập: 430053

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn