Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có hoạt tính kháng vi nấm gây bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thương phẩm ở tỉnh Vĩnh Long.

# Chi tiết
Tên đề tài Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có hoạt tính kháng vi nấm gây bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thương phẩm ở tỉnh Vĩnh Long.
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì Trường CĐCĐ Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 08-2017 / 08-2018
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Quách Văn Cao Thi
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các đề tài liên quan

SƯU TẦM BỘ GIUN KÝ SINH TRÊN VẬT NUÔI

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Quách Thị Thanh Tâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu hoạt động ngoại khoá môn bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác

Mô phỏng và điều khiển mô hình cách ta Robot 5 bạc dùng các phần mềm Visual Studio và Proteus

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2972

Số truy cập trong tháng: 41351

Tổng số truy cập: 364523

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn