Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu thực trang và giải pháp nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu thực trang và giải pháp nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2021
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 03-2017 / 09-2017
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua dẻo bổ sung khoai lang tím Bình Tân

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 244

Số truy cập trong tháng: 5645

Tổng số truy cập: 40017

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn