Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh và cá rô phi kết hợp với rau ăn lá ở quy mô hộ gia đình

# Chi tiết
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh và cá rô phi kết hợp với rau ăn lá ở quy mô hộ gia đình
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Khoa KHSHUD
Thời gian nghiệm thu 01-2021
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2020 / 01-2021
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Trí Yến Chi
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thiết kế, thi công công Robot di chuyển và giám sát không gian qua Internet

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng giáo trình giảng dạy môn kết cấu tính toán ô tô

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Hồ Hữu Chấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 271

Số truy cập trong tháng: 83199

Tổng số truy cập: 429976

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn