Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Khảo sát đặc tính nông sinh học của một số dòng lúa thơm kháng rầy nâu tại Sóc Trăng

# Chi tiết
Tên đề tài Khảo sát đặc tính nông sinh học của một số dòng lúa thơm kháng rầy nâu tại Sóc Trăng
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Viện NC&PT CNSH
Thời gian nghiệm thu 09-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 03-2017 / 09-2018
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Trí Yến Chi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu và chế tạo mô hình nghịch lưu CASCADE 5 bậc

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng phần mềm phát hiện ngủ gật khi lái xe ô tô dựa trên ký thuật DEEP LEARNING

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Trần Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Trần Hồ Đạt, Lê Hoàng An, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Nguyễn Chí Trung - Sinh Viên K42 CNTT, Võ Trí Trung - Sinh Viên K42 CNTT)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Hứng thú học tâp của sinh viên khoa Tâm lý- Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 748

Số truy cập trong tháng: 22022

Tổng số truy cập: 164456

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn