Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Khảo sát đặc tính nông sinh học của một số dòng lúa thơm kháng rầy nâu tại Sóc Trăng

# Chi tiết
Tên đề tài Khảo sát đặc tính nông sinh học của một số dòng lúa thơm kháng rầy nâu tại Sóc Trăng
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Viện NC&PT CNSH
Thời gian nghiệm thu 09-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 03-2017 / 09-2018
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Trí Yến Chi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng dịch vụ máy ảo - giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính trên nền điện toán đám mây

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Lê Thị Hạnh Hiền, Trần Phan An Trường, Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Robot đa năng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 187

Số truy cập trong tháng: 83115

Tổng số truy cập: 429892

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn