Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Khảo sát đặc tính nông sinh học của một số dòng lúa thơm kháng rầy nâu tại Sóc Trăng

# Chi tiết
Tên đề tài Khảo sát đặc tính nông sinh học của một số dòng lúa thơm kháng rầy nâu tại Sóc Trăng
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Viện NC&PT CNSH
Thời gian nghiệm thu 09-2018
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 03-2017 / 09-2018
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Trí Yến Chi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Hứng thú học tâp của sinh viên khoa Tâm lý- Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Xây dựng hệ thống tưới tiêu thông minh

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Nguyễn Ngọc Phương Trang, Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng dấu phân tử để khảo sát quần thể lai hồi giao lúa thơm kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2016

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 71

Số truy cập trong tháng: 326

Tổng số truy cập: 70551

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn