Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thanh lọc các dòng lúa thơm mang gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) dựa vào dấu phân tử

# Chi tiết
Tên đề tài Thanh lọc các dòng lúa thơm mang gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) dựa vào dấu phân tử
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Viện NC&PT CNSH
Thời gian nghiệm thu 12-2015
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2015 / 12-2015
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Trí Yến Chi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu quy trình chế biến tàu hủ bổ sung rau củ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Giải pháp giảm thiểu tình trạng bỏ học của sinh viên trường ĐH SPKT Vĩnh Long (2021.CTSV.15)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Nguyễn Thành Nhân, Hồ Minh Trung, Phạm Huy Tư, Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thanh Hoàng, Thạch Thị Sô Chét, Trần Văn Diễn

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu xây dựng qui hoạch phát triển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đến năm 2020

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 04-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tiếp cận CDIO trong đào tạo GVDN trình độ đại học tại các trường đại học SPKT

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 199

Số truy cập trong tháng: 83127

Tổng số truy cập: 429904

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn