Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thanh lọc các dòng lúa thơm mang gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) dựa vào dấu phân tử

# Chi tiết
Tên đề tài Thanh lọc các dòng lúa thơm mang gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) dựa vào dấu phân tử
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Viện NC&PT CNSH
Thời gian nghiệm thu 12-2015
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2015 / 12-2015
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Nguyễn Trí Yến Chi
Đơn vị Khác
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu quy trình chế biến tàu hủ bổ sung rau củ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Chế tạo mô hình thiết bị sấy nông sản kiểu mẻ sử dụng năng lượng mặt trời.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thanh Sơn, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Nghiên cứu và chế tạo mô hình nghịch lưu CASCADE 5 bậc

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 914

Số truy cập trong tháng: 11217

Tổng số truy cập: 200900

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn