Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Biên soạn giáo trình Trí tuệ nhân tạo và Hệ chuyên gia (Hệ CĐSPKT)

# Chi tiết
Tên đề tài Biên soạn giáo trình Trí tuệ nhân tạo và Hệ chuyên gia (Hệ CĐSPKT)
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì Trường ĐHSPKT Vĩnh Long
Thời gian nghiệm thu 11-2014
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 11-2013 / 09-2014
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Hoàng An
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Hứng thú học tâp của sinh viên khoa Tâm lý- Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nghiên cứu quy trình chế biến tàu hủ bổ sung rau củ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2021

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu và thiết kế máy in 3D

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Mô phỏng và điều khiển mô hình cánh tay Robot

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu cải tiến xe lăn điện leo cầu thang đa năng cho người khuyết tật

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 950

Số truy cập trong tháng: 11253

Tổng số truy cập: 200936

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn