Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 10-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2019 / 10-2020
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng, Nghiên cứu triển khai
Thành viên Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng
Đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Chế tạo mô hình thiết bị sấy nông sản kiểu mẻ sử dụng năng lượng mặt trời.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thanh Sơn, Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu và thiết kế máy in 3D

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân, Phạm Huy Tư, Nguyễn Thanh Toàn, Thái Văn Thành

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thiết kế, thi công công Robot di chuyển và giám sát không gian qua Internet

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2894

Số truy cập trong tháng: 41273

Tổng số truy cập: 364445

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn