Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong

# Chi tiết
Tên đề tài Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 10-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2019 / 10-2020
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng, Nghiên cứu triển khai
Thành viên Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng
Đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu công nghệ, thiết bị sản xuất rau quả công nghệ cao theo hướng tự động hóa và tương thích điều kiện trồng tại Tây Nam Bộ

Cấp đề tài: Cấp Nhà nước

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Thái Vân, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Hoàng Anh, Lương Văn Vạn, Đặng Thành Tựu (Thành viên ngoài trường/khác: Dương Văn Tài , Trần Văn Tưởng, Hoàng Sơn (Trường ĐH Lâm Nghiệp))

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ trái chôm chôm

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Lâm Hòa Hưng, Huỳnh Thị Phương Thảo, Quách Thị Thanh Tâm, Nguyễn Trí Yến Chi, Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tạo và gửi phiếu lương qua email sử dụng Mail Merge và Outlook

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Đặng Thị Kim Anh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 406

Số truy cập trong tháng: 18539

Tổng số truy cập: 160973

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn