Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt

# Chi tiết
Tên đề tài Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt
Cấp đề tài Cấp Nhà nước
Đơn vị chủ trì Viện Vật lý
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 12-2017 / 12-2019
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng giáo trình học phần vi điều khiển và ứng dụng

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2017

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu, chế tạo Robot ứng dụng trong dạy học.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý đại cương A2

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 96

Số truy cập trong tháng: 351

Tổng số truy cập: 70576

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn