Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt

# Chi tiết
Tên đề tài Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt
Cấp đề tài Cấp Nhà nước
Đơn vị chủ trì Viện Vật lý
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 12-2017 / 12-2019
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Biên soạn giáo trình Mạng máy tính

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nông sản sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Bùi Quang Huy, Nguyễn Văn Bền, Đặng Thành Tựu, Nguyễn Thái Sơn

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập học phần lập trình căn bản

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu hiệu quả chiết xuất anthocyanins từ rau dền đỏ và bắp cải tím bằng sóng siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2020

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 509

Số truy cập trong tháng: 10812

Tổng số truy cập: 200495

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn