Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt

# Chi tiết
Tên đề tài Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt
Cấp đề tài Cấp Nhà nước
Đơn vị chủ trì Viện Vật lý
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 12-2017 / 12-2019
Lĩnh vực
Loại hình Nghiên cứu cơ bản
Thành viên Lê Xuân Thùy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật của thiết bị cô đặc mật ong kiểu chân không dạng ống phối hợp công nghệ siêu âm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thanh Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Điều khiển thiết bị qua Internet

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Lê Dương Hoài Vủ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thiết kế, thi công công Robot di chuyển và giám sát không gian qua Internet

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 213

Số truy cập trong tháng: 83141

Tổng số truy cập: 429918

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn