Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

# Chi tiết
Tên đề tài Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp
Cấp đề tài Cấp Bộ
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2019 / 01-2020
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duy Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố, Nguyễn Thị Bích Phượng - ĐH Đồng Tháp)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng phó với những khó khăn tâm lý của sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược trong thiết kế và chế tạo các chi tiết có biên dạng CAM

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 08-2018

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Xây dựng công cụ và khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, việc làm của sinh viên

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 01-2020

Thành viên: Phùng Thế Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Thị Trúc Mai

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 12-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 863

Số truy cập trong tháng: 11166

Tổng số truy cập: 200849

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn