Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

# Chi tiết
Tên đề tài Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp
Cấp đề tài Cấp Bộ
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2020
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2019 / 01-2020
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Nguyễn Thanh Tùng, Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ, Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Duy Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Đoàn Ngọc Tố, Nguyễn Thị Bích Phượng - ĐH Đồng Tháp)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Biên soạn giáo trình học phần Lập trình căn bản (Hệ CĐSPKT)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2014

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ứng dụng x – quang trong chẩn đoán và điều trị bệnh trên hệ sinh dục của chó, mèo cái tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔ HÌNH CHIẾT RÓT VÀ ĐÓNG NẮP CHAI TỰ ĐỘNG

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu triển khai phần mềm EMS hỗ trợ quy trình xét tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt

Cấp đề tài: Cấp Nhà nước

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 138

Số truy cập trong tháng: 83066

Tổng số truy cập: 429843

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn