Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2018
Điểm số 79
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 01-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Nghiên cứu cải tiến xe lăn điện leo cầu thang đa năng cho người khuyết tật

Cấp đề tài: Cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Trung Hậu, Đặng Thành Tựu, Lê Hoàng Anh

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ứng dụng phần mềm LATEX vào thiết kế bài giảng điện từ và sản phẩm NCKH (2021.K.CB.18)

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân, Phạm Huy Tư, Nguyễn Thanh Toàn, Thái Văn Thành

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở tỉnh Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 193

Số truy cập trong tháng: 83121

Tổng số truy cập: 429898

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn