Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2018
Điểm số 79
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 01-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Phát triển phần mềm quản lý khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Trần Hồ Đạt

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu và thiết kế máy in 3D

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 80

Số truy cập trong tháng: 335

Tổng số truy cập: 70560

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn