Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế và chế tạo máy tưới hoa màu điều khiển từ xa.
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2018
Điểm số 79
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 01-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Xây dựng hệ thống các bài thực hành cho học phần đánh giá cảm quan thực phẩm tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 02-2017

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên các ngành kỹ thuật

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2017

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 284

Số truy cập trong tháng: 25149

Tổng số truy cập: 167583

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn