Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Thiết kế và chế tạo thiết bị bay không người lái có hình dạng Quadrotor

# Chi tiết
Tên đề tài Thiết kế và chế tạo thiết bị bay không người lái có hình dạng Quadrotor
Cấp đề tài Cấp Trường (cơ sở)
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 01-2018
Điểm số 75
Thời gian bắt đầu / kết thúc 01-2018 / 01-2018
Lĩnh vực
Loại hình
Thành viên Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Thanh lọc các dòng lúa thơm mang gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) dựa vào dấu phân tử

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2015

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Thiết kế chế tạo máy Scan 3D laser

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

Ứng Dụng Phần Mềm Test Pro 6.0 Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 249

Số truy cập trong tháng: 18382

Tổng số truy cập: 160816

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn